Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

dong dien xoay chieu

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quốc Công (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:14' 08-01-2011
Dung lượng: 661.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thưc hiện: Phạm Nghiệp - Trường THPT Trần Quốc Tuấn
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Bài 27 (Tiết 43)
Giáo án Vật lí 12 Nâng cao
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, hiệu điện thế biến thiên thế nào so với cường độ dòng điện? Viết công thức định luật Ôm cho đoạn mạch đó.
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
a. Thí nghiệm
+ Dụng cụ
+ Tiến hành và kết quả
Hãy chọn dụng cụ thí nghiệm? Sơ đồ?
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Bài 27 (Tiết 43)
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
a. Thí nghiệm
+ Dụng cụ
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
+ Tiến hành và kết quả
-Tụ không cho dòng điện một chiều “đi qua”.
-Tụ cho dòng điện xoay chiều “đi qua” nhưng cản trở dòng điện xoay chiều (gây ra điện trở đối với dòng điện xoay chiều).
Bài 27 (Tiết 43)
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
a. Thí nghiệm
+ Tiến hành và kết quả
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
-Cường độ dòng điện qua tụ biến thiên điều hoà cùng tần số và lệch pha /2 đối với điện áp giữa hai bản tụ điện.
Dựa vào đồ thị của i(t) và u(t) hãy cho biết sự biến đổi của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ theo thời gian? So sánh chu kì và pha dao động của hiệu điện thế và cường độ dòng điện?
Bài 27 (Tiết 43)
+ Dụng cụ
b. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp
-Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều:
~
-Điện tích trên bản M của tụ tại thời điểm t:
Địên tích q có đặc điểm gì?
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Bài 27 (Tiết 43)
q = Cu = CU0sint
u = U0sint
b. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp
Nếu trong khoảng thời gian Δt bé điện lượng chuyển qua đoạn mạch là Δq thì cường độ dòng điện i qua
đoạn mạch được xác định bằng hệ thức nào ?
-Vì
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Bài 27 (Tiết 43)
~
b. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp
*Nhận xét: cường độ dòng điện qua tụ biến thiên điều hoà cùng
tần số và sớm pha /2 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.
Nếu điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u=U0cost thì biểu thức i có dạng như thế nào?
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
với I0 = CU0
Bài 27 (Tiết 43)
Để thể hiện sự lệch pha giữa cường độ dòng điện tức thời và hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch người ta thường dùng hình vẽ để biểu diễn, hình vẽ đó gọi là gì?
c. Biểu diễn bằng vectơ quay
Để biểu diễn các giá trị:
i = I0cost và u = U0 cos(t -/2 ) bằng các vectơ thì ta phải làm những việc gì?
-Chọn trục chuẩn Ox nằm ngang, chiều dương là chiều lượng giác
-Giản đồ vectơ
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Hãy vẽ giản đồ vectơ?
Bài 27 (Tiết 43)
c. Biểu diễn bằng vectơ quay
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Bài 27 (Tiết 43)
d. Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có tụ điện. Dung kháng
: Dung kháng của tụ ()
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Hệ thức I = U/ZC cho ta nhận xét gì?
Bài 27 (Tiết 43)
d. Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có tụ điện. Dung kháng
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM
Tại sao tụ không cho dòng điện một chiều “đi qua”, cho dòng điện xoay chiều “đi qua”?
Bài 27 (Tiết 43)
c. Biểu diễn bằng vectơ quay
b. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp
a. Thí nghiệm
: Dung kháng của tụ ()
Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là
không khí, ta cần
A. tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.
B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.
C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.
D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.
2. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, ta có thể có
C. u=U0cos (t - /4)( V ); i =I0cos (t + /4)( A ).
B. u=U0cos (t + /2)( V ); i =I0cos (t)( A ).
A. u=U0cos (t)( V ); i =I0cos (t - /2)( A ).
D. u=U0cos (t - /2)( V ); i =I0cos (t - /2)( A ).
Vận dụng
3. Nhận xét nào về đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện là sai?
A. Tụ điện không cho dòng điện một chiều “đi qua” nhưng cho dòng
điện xoay chiều “đi qua”.
B. Hiệu điện thế hai đầu tụ điện luôn chậm pha /2 so với cường độ
dòng điện qua tụ.
C. Cường độ dòng điện qua tụ điện luôn chậm pha /2 so với hiệu
điện thế giữa hai bản tụ điện.
D. Giữ cho các yếu tố khác không đổi, nếu điện dung của tụ điện
tăng 2 lần thì dung kháng của tụ giảm 2 lần.
4. Chọn câu sai?
D. cường độ dòng điện qua mạch biến thiên với chu kì 0,02s.
A. dung kháng của tụ là 100 .
B. dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng là 1 A .
C. biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là
 
Gửi ý kiến