Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

hien tuong quang dien

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quốc Công (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:55' 12-01-2011
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
HỘI GIẢNG THAY SGK LỚP 12
MÔN : VẬT LÍ
NĂM HỌC : 2008 - 2009
CHÀO MỪMG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ
GV : ĐỖ QUỐC CÔNG
LỚP DẠY : 12B2
La hai, ngày 19 tháng 02 năm 2009
Chương VII : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. QUANG ĐIỆN TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN.
SỰ PHÁT QUANG. SƠ LƯỢC VỀ LASER.
HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT.
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN.
THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG. LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG.
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR VÀ QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ.
Nội dung
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
1. Hiện tượng quang điện ngoài :
-
-
-
-
-
-
-
-
THÍ NGHIỆM HERTZ VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI
Zn
Điện nghiệm
Nguồn hồ quang
-
-
-
-
-
-
-
-
THÍ NGHIỆM HERTZ VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI
Zn
Điện nghiệm
Nguồn hồ quang
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
1. Hiện tượng quang điện ngoài :
Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài.
Các electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng gọi là quang electron (electron quang điện).
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
2. Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện :
Thí nghiệm 1: Khảo sát về giới hạn quang điện.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
2. Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện :
Thí nghiệm 2: Khảo sát về cường độ dòng quang điện.
Thí nghiệm 1: Khảo sát về giới hạn quang điện.
- Với UAK < U1 : Khi UAK tăng thì I tăng theo.
- Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng.
KẾT LUẬN
- Dòng quang điện không tuân theo định luật Ohm.
- Với UAK > U1 : Khi UAK tăng thì I bão hoà.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
Thí nghiệm 3: Khảo sát về động năng ban đầu cực đại của electron quang điện. Xác định hiệu điện thế hãm.
2. Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện :
Thí nghiệm 2: Khảo sát về cường độ dòng quang điện.
Thí nghiệm 1: Khảo sát về giới hạn quang điện.
A
μA
V
K
0
0
Cường độ sáng yếu
A
V
K
μA
0
0
Cường độ sáng yếu
V
K
A
μA
0
0
Cường độ sáng yếu
V
K
A
μA
0
0
Cường độ sáng mạnh hơn
A
μA
V
K
0
0
Cường độ sáng yếu
A
V
K
μA
0
0
Cường độ sáng yếu
V
K
A
μA
0
0
Cường độ sáng yếu
V
K
A
μA
0
0
Cường độ sáng mạnh hơn
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
Thí nghiệm 3: Khảo sát về động năng ban đầu cực đại của electron quang điện. Xác định hiệu điện thế hãm.
2. Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện :
Thí nghiệm 2: Khảo sát về cường độ dòng quang điện.
Thí nghiệm 1: Khảo sát về giới hạn quang điện.
KẾT LUẬN
- Động năng ban đầu cực đại của quang electron không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.
- Theo định lí động năng :
Tại sao khi UAK = 0 thì vẫn có dòng quang điện ?
Khi UAK < U1 thì mọi electron quang điện đều đi tới được anốt không ? Tại sao ?
Tại sao khi UAK > U1 thì dòng quang điện được bão hoà ?
THẢO LUẬN
Khi bật ra khỏi bề mặt catốt, các electron có vận tốc như nhau không ? Vì sao ?
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Sau khi bật ra từ nguyên tử kim loại, các electron va chạm theo các cách khác nhau với các nút mạng tinh thể kim loại và mất một phần năng lượng. Do đó khi bật ra khỏi mặt catốt các electron có vận tốc ban đầu khác nhau.
Vì có một số electron khi bật ra khỏi catốt thu động năng đủ lớn chuyển động từ catốt sang anốt tạo thành dòng điện.
Khi bật ra khỏi catốt, các electron có vận tốc ban đầu khác nhau và hướng chuyển động khác nhau. Do đó khi UAK < U1 thì lực điện trường chưa đủ mạnh để đảm bảo mọi electron quang điện đều đi tới anốt.
Vì khi UAK > U1 thì lực điện trường đã đủ mạnh để mọi electron bật ra khỏi catốt đều tới được anôt.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
3. Các định luật quang điện :
a) Định luật 1 ( định luật về giới hạn quang điện )
Giới hạn quang điện của một số kim loại
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
3. Các định luật quang điện :
a) Định luật 1 ( định luật về giới hạn quang điện )
b) Định luật 2 ( định luật về cường độ dòng quang điện bão hoà )
Đối với mỗi ánh sáng thích hợp, cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
3. Các định luật quang điện :
a) Định luật 1 ( định luật về giới hạn quang điện )
b) Định luật 2 ( định luật về cường độ dòng quang điện bão hoà )
c) Định luật 3 ( định luật về động năng cực đại của quang electron )
Động năng ban đầu cực đại của quang electron không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
CỦNG CỐ
Câu 1 : Hiện tượng quang điện ngoài là
A. hiện tượng electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.
B. hiện tượng electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.
C. hiện tượng electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.
D. hiện tượng electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
CỦNG CỐ
Câu 2 : Cường độ dòng quang điện bão hòa
A. tỉ lệ nghịch với cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
C. tỉ lệ thuận với cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
B. không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
CỦNG CỐ
Câu 3 : Chọn phát biểu sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?
A. Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.
C. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dòng quang điện triệt tiêu.
B. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt bằng không vẫn tồn tại dòng quang điện.
D. Dòng quang điện triệt tiêu khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt bằng không.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
CỦNG CỐ
Câu 4 : Tính vận tốc ban đầu cực đại của quang electron, biết rằng hiệu điện thế hãm bằng 1,8V.
Với e = 1,6.10-19C ; m = 9,1.10-31kg ; Uh = 1,8 V
Vậy vmax = 7,9.105 m/s.
Nội dung
Hiện tượng quang điện ngoài:
Thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện:
Các định luật quang điện:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
BÀI SẮP HỌC :
Nội dung thuyết lượng tử ánh sáng.
Giải thích các định luật quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng.
Thế nào là lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng ?
BÀI VỪA HỌC:
Làm bài tập 1,2,3,4,5 trang 225 sgk.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
ĐÚNG RỒI.

BẠN RẤT XUẤT SẮC !
SAI RỒI.

BẠN HÃY SUY NGHĨ LẠI !
ĐÚNG RỒI.

BẠN RẤT XUẤT SẮC !
SAI RỒI.

BẠN HÃY SUY NGHĨ LẠI !
ĐÚNG RỒI.

BẠN RẤT XUẤT SẮC !
SAI RỒI.

BẠN HÃY SUY NGHĨ LẠI !
A
μA
V
K
0
0
L
F
V
K
A
μA
0
0
L
F
V
K
A
μA
0
0
L
F
V
K
A
μA
0
0
 
Gửi ý kiến